Hvad mener LA?

København er en dejlig, men dyr by at bo i. Det har stor betydning for københavnerne, men også for de borgere, der ønsker at bosætte sig eller turister, der blot kommer for at besøge byen. Det samme gælder byens virksomheder og de, der overvejer at investere i byen.

Et godt erhvervsklima og højt kvalificeret arbejdskraft tiltrækker virksomheder, mens høje priser, høje skatter og langsommelig kommunal sagsbehandling jager både virksomheder og borgere bort. LA København ønsker at skabe en by, der er attraktiv både for borgere, virksomheder og turister.

LA Københavns program for 2017-2021

LA København stiller en række krav til den politik, der skal føres på Rådhuset. Det kommunalpolitiske program for 2017-2021 omfatter:

  • Lavere skatter for borgere og virksomheder i København
  • Beskæftigelse og integration
  • Kultur og fritid
  • Det sociale område
  • Sundhed og omsorg
  • Teknik og miljø

For LA København har skattelettelser og kommunal effektivisering topprioritet. Derfor indgår politikken for lavere skatter for borgere og virksomheder i København i LA Københavns 2025-plan for Københavns Kommune.

Kommunen skal være mere erhvervsvenlig og drives mere effektivt, så der bliver plads til at sænke personskatten og erhvervsskatten løbende frem til 2025.

LA København vil kæmpe for at:

Borgernes betaling af kommuneskat reduceres fra i dag 23,8 pct. til 20,0 pct. i 2025.

Erhvervslivets beskatning, den såkaldte dækningsafgift, på i dag 9,8 promille fjernes.

Alle de besparelser, der kan findes i kommunen, skal gå til skattelettelser, borgernært bymiljø og udsatte borgere.

Mere værdi for skattekronerne

Københavnerne skal have mere værdi for skattekronerne. Kommunen skal drives mere effektivt gennem bedre ledelse, udlicitering og brug af ny teknologi. Tekniske opgaver skal ligesom velfærdsopgaver konkurrenceudsættes og udliciteres. Kommunen skal lære af de kommuner og virksomheder, der gør det bedst og billigst og stramme op i ledelsen og kulturen på alle niveauer i organisationen.

Kommunen skal give de decentrale enheder flere frihedsgrader mod til gengæld at fremme en kultur, hvor initiativ og innovation belønnes og ligegyldighed og ”laden-stå-til” straffes.

Større frihed for københavnerne

Københavnerne skal have større frihed til selv at vælge de serviceydelser, de ønsker. Langt flere serviceydelser skal udbydes på markedsmæssige vilkår, uden kommunal finansiering. Projekter uden dokumenterbar effekt og/eller politiske profilerings- og prestigeprojekter skal stoppes og ikke erstattes af nye.

Der skal også gives plads til, at københavnerne selv går sammen og løser opgaver, der i dag løses af kommunen. Kommunens monopol på opgaveløsning skal afløses af fri konkurrence, hvor borgere og private virksomheder deltager.

København en af landets mest effektive kommuner

LA København ønsker, at Københavns Kommune bliver blandt Danmarks mest effektive kommuner målt på resultater og effekter for borgere og virksomheder. At kommunen bliver en af landets billigste skattekommuner, og at byen bliver en friere og mere mangfoldig storby, hvor ny teknologi, deleøkonomi og civilsamfundet i højere grad bringes i spil i levering af serviceydelser og løsning af ”kommunale” opgaver.