Hira Nadeem

Om Hira Nadeem

Jeg hedder Hira Nadeem. Jeg er 22 år gammel, og jeg har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi-erhvervsjura fra Copenhagen Business School. Jeg har lige så længe, jeg kan huske, været interesseret i politik og for at gøre en forskel for samfundet og mennesker omkring mig

Jeg er liberal af mange årsager. Først og fremmest fordi jeg ønsker et samfund med mere frihed. Vi skal kunne forfølge vores ideer, udleve vores drømme og turde at sigte højt. Det smukke ved liberalismen er, at vi kæmper for lige rettigheder og lige muligheder for alle, men ikke for den positive særbehandling til minoriteter, som er en del af venstrefløjens kollektivistiske tankegang.

Mine mærkesager er:
1. En stram, men retfærdig udlændingepolitik
Jeg stiller op på, at vi i Danmark skal have en stram og konsekvent, men retfærdig udlændingepolitik. Vi skal stille krav til de mennesker, der kommer til Danmark, men vi må ikke glemme at omfavne globaliseringen og alle de muligheder, den skaber.

2. Et grønnere Danmark
Jeg drømmer også om et grønnere Danmark. Et samfund hvor der med frihed også følger et ansvar. Vi har et ansvar for at passe på vores miljø og klima. Jeg ønsker en markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig. Vi må ikke lade venstrefløjen få patent på klimadagsordenen. Vi er nødt til at få gang i det bedste værktøj, vi har, nemlig kapitalismen. Det er tid til borgerlige og liberale klimaløsninger.

3. Danmark skal være verdens bedst uddannede nation
Danmark er et videnssamfund, og hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med omverdenen, er regeringens uddannelsespolitik ikke vejen frem. Vi ser allerede konsekvenserne af regeringens udflytningsplan, hvor flere uddannelser skal flyttes til provinsen. Aftalen fører til færre uddannelsesmuligheder i Danmark og mindre arbejdskraft. Jeg drømmer i stedet om et Danmark, der forsøger at blive verdens bedste uddannelsessamfund.

Vil du støtte Hira Nadeem under folketingskampagnen?

Der er flere måder hvorpå du kan støtte under folketingsvalget. Du kan give et økonomisk bidrag med MobilePay, eller med en bankoverførsel:

Marker din betaling med “Hira Nadeem” + dit navn / selskab

299665

Skriv "Hira Nadeem" + [navn/selskab] i besked