Joanne Bywater

Formand for Liberal Alliance København og bestyrelsesmedlem i Københavns Storkreds samt bestyrelsesmedlem af Østerbro Teater

Medlem af Nørrebro Lokaludvalg

Om Joanne Bywater

Joanne brænder for familiens frie valg. For mange regler og bureaukrati hæmmer kreativiteten og muligheden for at leve det liv, der giver mest glæde for den enkelte og for den enkelte familie. Børnene er de sidste år ikke tilgodeset som de burde. Den sidste folkeskolereform har fejlet og kravene til eleverne er sat for lavt fagligt, samtidigt er folkeskolelærere pressede. Eleverne kan mere, hvis rammerne for skolelivet bliver bedre. Fremtiden føles for mange børn og unge usikker og friheden for den enkelte er indskrænket og mulighederne færre i forhold til videreuddannelse efter endt 9. eller 10. klasse.
I familierne skal man kunne foretage de valg, der passer bedst til den enkelte, det skal ikke være op til Staten, hvor ens barn går i skole, gymnasie eller videregående uddannelse. Koblingsprocenten skal være på 100%, så forældre har bedre mulighed for at vælge den skolegang, der passer deres barn bedst uafhængigt af indkomst. Unge skal selv kunne vælge gymnasie, og ikke være nødsaget til at pendle til et gymnasie de ikke ønsker. Tvang har aldrig skabt grobund for noget godt ej heller venskaber eller studiekompetencer. Dette gælder for unge af alle indkomstgrupper.
Det skal ikke være op til Staten, hvorledes barslen skal fordeles. Tvungen barsel er endnu en forkvaklet ide om at lighed for alle betyder ens for alle. Vi er vidt forskellige, vi lever vores familieliv forskelligt, vi har forskellige behov, ønsker, arbejdsforhold og økonomi. Det vi har tilfælles er, at langt de fleste af os gør, hvad der er bedst for vores eget barn i enhver given situation. Lad barslen følgen barnet, så der i familien kan træffes de valg, der er bedst i den givne barselsperiode.

Vi er i Danmark vant til at kæmpe for vores børn, og hold nu op hvor kan vi kæmpe -også til det punkt, hvor det går ud over børnene. På nuværende tidspunkt kan bopælsforældre alt for nemt forhindre deres børn i at se samværsforælderen. Det skader mest af alt barnet. Derfor skal der ses på bopæls- og samværsforældres rettigheder og procedurer i samværskonflikter ændres. Der skal være lige rettigheder for begge forældre for barnets ikke forældrenes skyld.

Joanne Bywater bor på Østerbro med sine to drenge på 13 og 15 år, er kæreste med Adam, der har en søn på 10 år. Sammen venter de deres første fælles barn. I 2000 flyttede hun fra Hørsholm til København efterfulgt af ophold i hhv. Sverige og Finland. Sidstnævnte efter sin BA som praktikant i den økonomisk-politiske afdeling på Ambassade i Helsinki. I 2010-2012, læste hun på kandidatdelen af sin uddannelse og blev Cand. Mag. Joanne er indkøber i en dansk møbeldesignvirksomhed, da hun finder størst glæde i at arbejde med international samhandel, produktion og kontraktforhandlinger.
Joanne er både dansk og engelsk statsborger. Det meste af fritiden bruges til familie og politik, samt Københavns rige kulturliv, yoga, badning i Københavns havn samt den alt for sjældne løbetur.

Joanne blev i 2022 beskikket en post som bestyrelsesmedlem i Østerbro Teater af Kulturministeriet.

Vil du støtte Joanne Bywater under folketingskampagnen?

Der er flere måder hvorpå du kan støtte under folketingsvalget. Du kan give et økonomisk bidrag med MobilePay, eller med en bankoverførsel:

Marker din betaling med “Joanne Bywater” + dit navn / selskab

299665

Skriv "Joanne Bywater" + [navn/selskab] i besked

Joanne Bywater i pressen