København

Demonstration 9. september 2023: Joanne Bywater talte for vores børns rettigheder og vigtigheden af en retfærdig forældreansvarslov. “I et samfund, hvor familie strukturer konstant ændrer sig, skal lovgivningen afspejle realiteterne og beskytte vores børns trivsel”. I LiberalAlliance kæmper vi for en fifty-fifty tilgang, hvor barnet har ret til lige meget tid med begge forældre. Når kærligheden mellem to forældre går i hårdknude, må barnets rettigheder ikke gå tabt. Nyere forskning understreger, at deleordninger med ligelig fordeling mellem forældre gavner børnene mest.

Joanne Bywaters tale