Bestyrelsen

Liberal Alliance København udgør en del af Københavns Storkreds. Er du medlem af Liberal Alliance og har bopæl i Københavns Kommune er du automatisk en del af Liberal Alliance København. LA København er den største lokalforening i Københavns Storkreds.

Den 20. maj konstituerede LA København en ny bestyrelse af nye såvel som tidligere medlemmer.

I Københavns bestyrelse er der desuden følgende udvalg: Det Politiske Udvalg, Eventudvalget, Medlemsudvalget samt SoMe-udvalget.

Joanne Bywater

Formand

Politisk Udvalg & Medlemsudvalg

Tommy Højegaard

Kasserer

John Michael Jensen

Bestyrelsesmedlem

Christian Erdmann

Bestyrelsesmedlem

Martin Sibast Laugesen

Bestyrelsesmedlem

Politisk Udvalg

Susanne Lindholm

Bestyrelsesmedlem

Eventudvalg & Medlemsudvalg

Jonas Juhl Søndergaard

Repræsentant for Liberal Alliances Ungdom

Laura Emilie Fabricius Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Politisk udvalg, SoMe udvalg

Karen West

Bestyrelsesmedlem

Sofie Seegert

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Sarah Lorentzen

Bestyrelsesmedlem

Suppleant