Bestyrelsen

Formand
Joanne Bywater – 29 24 99 29
Joanne@la-kbh.dk

Næstformand
Troels Mogensen
troels@la-kbh.dk

Kasserer
Tommy Højegaard
tommy@la-kbh.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Alexander Ryle
Sissel Friisgaard
Sarah Lorentzen
Christian Erdmann
Martin Sibast Laugesen
Christian O’Dwyer
Susanne Lindholm
Daniel Juul Dam
+ repræsentant for Liberal Alliances Ungdom

Liberal Alliances lokalforening i København blev grundlagt den 6. maj 2014.

På generalforsamlingen den 20. maj 2021 fik LA København ny bestyrelse, som du kan læse mere om herunder.

Liberal Alliance København varetager en række organisatoriske opgaver, som blandt andet:

  • Organisering af medlemsarrangementer
  • Rekruttering af medlemmer
  • Koordinering af kommunalvalgkamp samt understøttelse af Regionsvalg og Folketingsvalg
  • Opstilling af LA’s kandidater til kommunalvalg i Københavns Kommune
  • Politisk sparring med LA’s medlemmer af Borgerrepræsentationen

Lokalforeningen i København ligger under Liberal Alliance Københavns Storkreds, så er du medlem af Liberal Alliance og bosat i Københavns Kommune, er du automatisk medlem af lokalforeningen her.

Vil du høre mere om LA Københavns Lokalforening, eller er du interesseret i at blive aktiv, er du velkommen til at kontakte os.