John Michael Jensen

Medlem af Vanløse Lokaludvalg

Om John Michael Jensen

Jeg er vokset op i Esbjerg, ansat som elev i Danske Bank Esbjerg i 1976.

Flyttede til København i 1978 som dealer i Danske Bank’s Valuta og Likviditets afdeling.
Har siden haft leder/direktør jobs i Danske Bank fra 1980 i København, Luxemburg, Singapore og New York frem til 2014.
Og efterfølgende i andre banker og kapitalforvaltere.

Blev inviteret til at at stille op for Venstre til KV 21, inkl Østerbro/Nordhavn Lokaludvalg.

Skiftede i efteråret 2022 til Liberal Alliance og nu aktiv på mange områder samt i bestyrelsen for LA København.

Primære fokus er på større anlægsprojekter, infrastruktur i bred forstand, handels- og erhvervslivets vilkår, og bidrage til at optimere vilkårene og hverdagen for såvel borgerne ( kunderne ) som erhvervslivet i København.

Har stor fokus på, at vi står stærkt i debatten i de 12 Lokaludvalg. Og der er størst mulig borger tilslutning til de løbende spørge-undersøgelser, så de bedst muligt reflekterer borgernes ønsker og behov.

Vigtigt vi altid er opmærksom på, hvilke behov den blå del af vælgerne/kunderne har mest fokus på, og italesætter dette.

Det giver positivitet og viser løsninger, fremfor alene at skælde EL ud. ( det skal vi selvfølgelig også).

Genopstiller til kv25.