København

John Michael Jensen

Om John Michael Jensen

Jeg er vokset op i Esbjerg, ansat som elev i Danske Bank Esbjerg i 1976.

Flyttede til København i 1978 som dealer i Danske Bank’s Valuta og Likviditets afdeling.
Har siden haft leder/direktør jobs i Danske Bank fra 1980 i København, Luxemburg, Singapore og New York frem til 2014.
Og efterfølgende i andre banker og kapitalforvaltere.

Blev inviteret til at at stille op for Venstre til KV 21, inkl Østerbro/Nordhavn Lokaludvalg.

Skiftede i efteråret 2022 til Liberal Alliance og nu aktiv på mange områder samt i bestyrelsen for LA København.

Primære fokus er på større anlægsprojekter, infrastruktur i bred forstand, handels- og erhvervslivets vilkår, og bidrage til at optimere vilkårene og hverdagen for såvel borgerne ( kunderne ) som erhvervslivet i København.

Har stor fokus på, at vi står stærkt i debatten i de 12 Lokaludvalg. Og der er størst mulig borger tilslutning til de løbende spørge-undersøgelser, så de bedst muligt reflekterer borgernes ønsker og behov.

Vigtigt vi altid er opmærksom på, hvilke behov den blå del af vælgerne/kunderne har mest fokus på, og italesætter dette.

Det giver positivitet og viser løsninger, fremfor alene at skælde EL ud. ( det skal vi selvfølgelig også).

Genopstiller til kv25.

299665

Skriv “John Michael Jensen” + [navn/selskab] i besked

Vil du støtte John Michael Jensen under folketingskampagnen?

Der er flere måder hvorpå du kan støtte under folketingsvalget. Du kan give et økonomisk bidrag med MobilePay, eller med en bankoverførsel:

Marker din betaling med “John Michael Jensen” + dit navn / selskab