Borgerrepræsentationen

Ved valget til Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, som blev afholdt d. 16 november 2021, blev Ole Birk Olesen (MF) valgt som repræsentant for Liberal Alliance i København.

Ole Birk Olesen

Repræsentant for Liberal Alliance ved Københavns Borgerrepræsentation.

Ole Birk Olesen var spidskandidat ved KV21 og blev valgt ind med 3.695 personlige stemmer. Ole er medlem af Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg. Ole er født i Gram i 1972 og er til dagligt medlem af folketinget. I perioden 2016-2019 var han transport- bygnings og boligminister og før ministerudnævnelsen har han partiets finans-, skatte-, kommunal- og boligordfører samt formand for Folketingets finansudvalg.

Personlige stemmer: 3.695

Suppleanter

Alexander Ryle

1. suppleant

Ved kommunalvalget i 2021 blev Alexander valgt som 1. suppleant for Liberal Alliance i Borgerrepræsentationen, og han arbejder derfor tæt sammen med Ole Birk Olesen om at repræsentere de liberale synspunkter inde på rådhuset. Alexander er også medlem af Amager Øst Lokaludvalget, hvor han sidder med i arbejdsgruppen “PET – Plan, Erhverv og Teknik” og samtidig repræsenterer lokaludvalget i følgegruppen for Lynetteholm, Østlig Ringvej og Metro, som jævnligt holder møder med By & Havn. 

Personlige stemmer: 984

Joanne Bywater

2. suppleant

Joanne blev valgt som Formand for LA Kbh i foråret 2022, i 2021 var hun med til at føre valgkamp til KV21 og er stemt ind som suppleant til Borgerrepræsentationen. Joanne blev i juni beskikket posten som medlem af Østerbro Teaters bestyrelse og sidder desuden som lokaludvalgsrepræsentant i Nørrebro lokaludvalg. 

Personlige stemmer: 311

Martin Sibast Laugesen

3. suppleant

Martin har altid interesseret sig for politik og samfundsforhold. I 2017 meldte Martin sig ind i Liberal Alliance og i sommeren 2021 midt i irritationen over et rødere og rødere København med mindre og mindre respekt for borgerne tages konsekvensen. Martin besluttede sig til, at nu ville han gøre noget ved det, så han stillede op til kommunalvalget i efteråret 2021.
 
Der blev lagt en stor indsats. Siden er det gået stærkt. Martin sidder nu i bestyrelsen i LA København, er bestyrelsesmedlem i By og Pendlercykel Fonden, meldte sig straks som folketingskandidat og blev opstillet i februar 2022 i København

Personlige stemmer: 242

Martin Ancher

4. suppleant

Personlige stemmer: 40