København

Martin Sibast Laugesen

Medlem af Folketinget

Om Martin Sibast Laugesen

Martin er Civilingeniør, HD Finansiering og Selvstændig. Martin er kandidat til Europa Parlamentet og Folketinget. Martin er ligeledes medlem af bestyrelsen i LA kbh. storkreds.

Martin Sibast Laugesen er opvokset på en gård på Midtsjælland. Martin gik i gymnasiet i Roskilde og fortsatte på DTU, hvor han blev civilingeniør. Martin startede straks efter på at læse HD på CBS, og året efter, forlod han funktionærtilværelsens trygge rammer og startede egen virksomhed. Martin blev HD i finansiering. Der kom flere aktiviteter til og siden har der været projekter i ind- og udland med alt fra IT, produktudvikling, økonomisk rådgivning mm. Martin har altid interesseret sig for politik og samfundsforhold. I 2017 meldte Martin sig ind i Liberal Alliance og i sommeren 2021 midt i irritationen over et rødere og rødere København med mindre og mindre respekt for borgerne tages konsekvensen. Martin besluttede sig til, at nu ville han gøre noget ved det, så han stillede op til kommunalvalget i efteråret 2021.

Der blev lagt en stor indsats. Siden er det gået stærkt. Martin sidder nu i bestyrelsen i LA København, er bestyrelsesmedlem i By og Pendlercykel Fonden, meldte sig straks som folketingskandidat og blev opstillet i februar 2022 i København

Martin har altid ment, at der var for mange politikere på Christiansborg uden ret stor erfaring fra ”den virkelige verden”. Det har han nu taget konsekvensen af og stiller op – så vælgerne kan få mulighed for at stemme på sådan en politiker, med en række klare mærkesager.

Retssikkerhed
Borgernes retssikkerhed skal sikres bedre. Der skal være ordentlighed i forvaltningen, lighed for loven og et klart nej til: magtarrogance, magtmisbrug, masseovervågning og manglende respekt for borgernes rettigheder. Det er Martins klare opfattelse, at der er sket et skred på dette område, og den udvikling skal vendes.

Frit valg
Offentligt og privat er ikke et enten eller. Frit valg er forudsætningen for, at der kan løsnes op for detailstyringen af den offentlige sektor. Pengene skal følge borgeren. Frit valg på: skoler, gymnasier, daginstitutioner, ældrepleje og sundhedsvæsen. – Det virker andre steder. – Det gør det også i Danmark. Fejler vi her, ender vi i et frygteligt tomrum, med et ”one size fits all”-system, uden hensyn til borgernes individuelle behov. – et helt igennem skræmmende perspektiv.

Energipolitik og grøn omstilling
Danmark er langt fra i mål med den grønne omstilling. Vi skal turde se på andre løsninger end vind alene. Vi kan ikke basere det hele på noget, der ikke kan levere forsyningssikkerheden. A-kraft kan være en del af løsningen. Et enkelt værk som de svenske kan levere 2/3 af hele Danmarks elforbrug som CO2 neutral energi. En stabil og billig energiforsyning er livsnerven i et moderne samfund. Det er afgørende, at politikken her er baseret på fakta og fornuft og ikke på dogmer og kampagner fra 70erne og uberettiget frygt.

Skat, afbureaukratisering og erhvervspolitik
Et fornuftigt indrettet skattesystem, der giver den enkelte et incitament til at yde en ekstra indsats, et offentligt system, der er enkelt og smidigt for både borgere og virksomheder og som faciliterer vækst og iværksætteri i stedet for at blokere for det, er målet for Martins politiske indsats. Danskerne skal være skattefri af de første 84.000 kr., de tjener om året. – Dette er LA’s dyreste forslag. Vi vil også gerne af med AM bidrag, topskat, arveafgift, registreringsafgiften. Det ved de fleste allerede – i hvert fald det med topskatten.

299665

Skriv “Martin Sibast Laugesen” + [navn/selskab] i besked

Vil du støtte Martin Sibast Laugesen under folketingskampagnen?

Der er flere måder hvorpå du kan støtte under folketingsvalget. Du kan give et økonomisk bidrag med MobilePay, eller med en bankoverførsel:

Marker din betaling med “Martin Sibast Laugesen” + dit navn / selskab

Martin Sibast Laugesen i pressen

Loading...
Dato: 20/06/2024
Danmark har i mange år haft et forbud mod cannabis. Siden 1961 har vi brugt – og vi bruger stadig – betydelige ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, på at forsøge at bekæmpe brugen af det og de organisationer, der står for import og salg af det. Men er det besværet værd? Har vi opnået noget ved det?
Dato: 20/06/2024
“Slip den offentlige sektor fri – men under ansvar. Sørg for at der bliver plads til alternativerne, så danskerne selv kan vælge det, der passer dem bedst. Lad pengene følge borgeren. På den måde kan meget af den rigide detailstyring og kontrol, vi har i dag, helt undværes,” skriver folketingskandidat i Københavns storkreds for Liberal Alliance, Martin Sibast Laugesen.