København

Vores politik

Skat

Sænk det tårnhøje skattetryk

Afgiter

Færre afgifter, mere frihed

Arbejdsmarked

Flere i arbejde

IT

IT er til for borgerne, ikke staten

Velfærd

En mere værdig velfærd

EU

Et slankere EU

Udlændingepolitik

Dygtige udlændinge er velkomne, kriminelle skal udvises

Transporttpolitik

Investér i fremtidens transport

Klima

En grøn fremtid – helt uden skræmmebilleder

Retspolitik

Ret og straf

Socialpolitik

Mere borger og privat initiativ

Uddannelse

Mere frihed til studerende og uddannelsesinstitutioner

Forsvar

Forsvarspolitik

Bolig

Sæt boligen fri

Ligestilling

Lige muligheder og lighed for loven

Kirke

Sæt kirken fri og hold staten ude

Udenrigspolitik

Fred, frihed og frihandel

Sundhedspolitik

Bedre service, mindre bureaukrati, mere frihed.

Offentlig sektor

Mindre bureaukrati, flere varme hænder, mere åbenhed.

Miljø og natur

Grøn fornuft.