København

Folketingskandidater

Se en liste over folketingskandidater der opstiller fra Københavns lokalforening

Ole Birk Olesen

Spidskandidat
for Liberal Alliance København

Som både folketings- og lokalpolitiker arbejder Ole for at skabe et bedre samfund for borgerne med lavere skat, mere ansvar og frihed og billigere boliger. Det ualmindeligt høje skattetryk i Danmark mindsker den økonomiske frihed for danskerne og giver mindre incitament til at arbejde, investere og gøre samfundet rigere. Det høje skattetryk skal finansiere en offentlig sektor, som i alt for mange tilfælde ikke leverer en ordentlig service og giver folk mindre incitament til at være i arbejde og bidrage. Derfor kæmper Ole for at få sat skatten ned, så ingen skal betale mere end 40 % af deres indkomst i skat.

Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation kæmper Ole også for, at flere mennesker kan få råd til en bolig i København. De høje priser på københavnske boliger skyldes bl.a., at de røde partier har blokeret for byggeri af nye boliger. Det gør det sværere for folk med almindelige indkomster og formuer at kunne bo i storbyen. Derfor vil Ole have lempet boligreguleringen og tillade mere byggeri, bl.a. på Amager Fælled, så København ikke kun er forbeholdt de mest velstillede danskere.

Flere københavnere skal også have mulighed for at bo i en ejerbolig frem for at bo til leje. Undersøgelser viser, at langt de fleste mennesker ønsker at bo i en ejerbolig, men boligreguleringen i dag betyder, at det kun er et fåtal i hovedstaden, der kan eje deres egen bolig. Derfor skal det bl.a. gøres lovligt at omdanne sin andelsbolig til en ejerbolig, hvis man ønsker det.

Alexander Ryle

Kandidat for Liberal Alliance København

Som kandidat til folketingsvalget og 1. suppleant til Borgerrepræsentationen arbejder Alexander for at skabe et samfund, hvor man er fri til at være den man er, og hvor vi gør op med symbolpolitiske løsninger og populistiske paroler, så vi i fællesskab kan gøre samfundet bedre, friere og rigere.

Alexanders mærkesager til folketingsvalget er:

Frihed til forskellighed
Alexander kæmper for et Danmark med mere frihed til forskellighed. Hvor man kan gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Helt konkret ønsker han at skabe flere valgmuligheder og bedre service i velfærden, at legalisering cannabis og afkriminalisere narkotika til eget forbrug, samt genindføre det frie gymnasievalg, som netop er blevet afskaffet. Ifølge Alexander fratager den socialdemokratiske forbudspolitik borgerne friheden til at være forskellige, og selv bestemme hvordan de ønsker at leve deres liv.

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik
Alexander har også stort fokus på den grønne omstilling og tror på, at den grønne fremtid venter, hvis vi tør være visionære og fokusere på effektive løsninger. Han mener at dansk klimapolitik er præget af symbolpolitiske og dyre løsninger, som egner sig bedre til selfies end til at gavne klimaet. Ifølge Alexander bør vi reducere 100% af CO2-udledning gennem internationalt udsyn, sætte turbo på omstillingen til el, undersøge mulighederne for kernekraft og 17-doble havvindmøller uden statsstøtte.

Opgør med provinspopulismen
Et andet område, som Alexander er meget optaget af, er udvikling i hovedstaden. De senere år har vi set nedlæggelse af studiepladser, udflytning af arbejdspladser og en øget kommunal udligning, som gør mere skade end gavn. Derudover mener han det er skævt, at københavnerne selv skal finansiere metro i hovedstaden, når motorveje og skinner i resten af landet betales af staten. Ifølge Alexander har vi behov for at fokusere på udfordringerne i hovedstaden og tage et opgør med provinspopulismen.