Politisk har man i årevis forsøgt at bryde Kammeradvokatens monopol på at løse opgaver for den offentlige sektor. Lovgivningsmæssigt er alt på plads, men i praksis er der intet sket, for alle offentlige myndigheder og institutioner antager nærmest pr. automatik altid advokatfirmaet Poul Schmith til at løse alle deres advokatopgaver.