København

Dannelse og faglighed

Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor borgerne er veluddannede. Det beriger den enkeltes liv og sætter vedkommende i stand til at skabe vækst og velstand. Det indebærer imidlertid ikke nødvendigvis, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, men at der udbydes solide uddannelser på alle niveauer fra erhvervsuddannelserne til forskningsuddannelserne. Fokus skal således ikke være på kvantitet, men på kvalitet og faglig dygtighed. Liberal Alliance står vagt om fagligheden.
Både erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og forskningsbaserede uddannelser på universiteterne spiller en nøglerolle for Danmarks fremtid.

Men for at komme så langt, er der brug for en grundskole, hvis fundament er faglighed og dannelse for alle elever.

Folkeskolen

Den kommunale forvaltning af skoleområdet rummer en række muligheder for øget frihedsgrader for både kommunens ansatte og dens borgere.

Liberal Alliance mener, at:

Privat og Friskoler

Liberal Alliance mener, at: